Masarik adına universitet

2015-06-14 13:20:50

Masarik adına universitet

Çexiyada digər çox tanınmış universitetlərdən biri olan Masarik universitetinin yaranmasının əsas məqsədi, Çexoslovakiyanın mərkəzi hissəsində – Moraviyada elm və mədəniyyətin böyük inkişaf sürəti olmuşdur desək yanılmarıq. Belə ki, bunun nəticəsində universitetin yaranma mərhələsində ona dövlət  və prezident Masarik tərəfindən güclü maliyyə dəstəyi göstərilmiş, ali məktəbin yüksəlişi təmin edilmişdir. Sonradan bütün bunları nəzərə alan universitet rəhbərliyi Çexoslovakiya respublikasının ilk prezidenti T.Q.Masarikin xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək, universiteti onun xatirəsinə adlandırmışlar.