İqtisadiyyat Universiteti, Praqa

2015-06-14 13:21:10

İqtisadiyyat Universiteti, Praqa

Praqada yerləşən digər tanınmış universitet  Dövlət İqtisad universitetidir. Bu universitet Çexiyanın iqtisad ali təhsil müəssisələri arasında şərtsiz liderdir. Bu universitet nüfuzlu Avropa menecment məktəbləri ittifaqının (Community of European Management Schools - CEMS) üzvüdür. İttifaqa hər bir Avropa ölkəsində iqtisadçılara və menecerlərə təhsil verən yalnız bir aparıcı ali təhsil müəssisəsi qəbul olunur. Onlar arasında məşhur menecer məktəbləri var: London School of Economics, Univesitat St. Gallen, Universitat zu Koln, Erasmus Universiteit Rotterdam, Copenhagen Business School, Wirtschaftsuniversitat Wien, Stockholm School of Economics, ESADE Barselona və başqaları. Praqada yerləşən iqtisad universiteti məzunlarının diplomları Avropa Birliyinin bütün ölkələrində rəsmən tanınır.