Kozminski Universiteti

2015-06-06 03:34:42

Kozminski Universiteti

Kozminski Universiteti Varşavada yerləşən və dünyada məhşur olan  özəl bir universitetdir. Qurulduğu ildən bu tərəfə (1993) bir çox uğur qazanmışdır. Universitet idarəetmə,administrasiya və iqtisadiyyat sahələrində bakalavr,magistr və doktorantura dərəcələrindən təhsil verməkdədir. Dünyadakı bir çox məhşur universitetlərlə birlikdə çalışan Kozminski universiteti 26 ölkədən olan xarici tələbələrə təhsil verməkdədir. 22.000 məzun verən  universitetin hal-hazırda 8.000 tələbəsi və 466 nəfərlik akademik heyəti vardır.  Əgər proqramın III semestrində Fransa,İspaniya və ya İngiltərədə təhsil almaq arzusunda olarsınızsa o zaman axırıncı il xərci 6.000 € olacaqdır.


İngilis dilində olan bakalavr dərəcələri üçün  təhsil haqları
 

    Fakultə

Təhsil müddəti

Təhsil haqqı

    İdarəetmə 

    3 İl

3800 Euro

Maliyyə və Mühasibatlıq

    3 İl

3800 Euro


Universitetin İngilis dilində verdiyi Magistr dərəcəsi üçün olan təhsil haqları
 

     Fakultə

Təhsil müddəti

        Təhsil haqqı

Beynəlxalq idarəetmə və menecment

    2 İl

    1. il: 4100 Euro- 2.il: 3000 Euro

Beynəlxalq idaretmə və menecmet (Part Time)

    2 İl

     1.il: 2800 Euro- 2.il: 2300 Euro

Beynəlxalq İdarəetmə

(4 Ölke 4 Üniversitetdən diplom)

    2  İl

  1. 1. İl: 4000 Euro- 2.il: 4000 Euro   

 I. Təhsil alanlar üçün semestr üzrə təhsil haqqlarının məbləği

Proqram

Semestr üzrə birdəfəlik ödəniş ($)

Hissələrlə ödəniş (5 hissə) - bir hissənin məbləği ($)

Menecment (bakalavr, full time proqram)

 

2 392

 

484

Menecment (bakalavr, full time İki dərəcəli proqram, DHBW Mannheim)

 

 

2 822

 

 

570

Maliyyə və Mühasibat (bakalavr, ful time proqram)

 

 

2 392

 

 

484

Menecment (magistatura, full time proqram)

 

2 392

 

484

Beynəlxalq Biznes və Menecment (İki dərəcəli Bradford Universitetilə)

 

1-ci, 2-ci semestr 3 856

3-cü, 4-cü semestr 2 392

 

1-ci, 2-ci semestr 777

3-cü, 4-cü semestr 484

Maliyyə və Mühasibatlıq (magistatura, full time proqram)

 

 

2 392

 

 

484

Menecment (magistatura, part time proqram)

 

 

1 908

 

 

387

 

II. Təhsil alanlar üçün semestr üzrə təhsil haqqlarının ödənişinin vaxt limiti

     1. birinci semestr üzrə təhsil alanların təhsil haqqlarının ödənişi üçün vaxt limiti

        a) birdəfəlik: qəbul qərarının çatdırılma tarixindən 7 gündən gec olmayaraq;

               1.nəzərdə tutulan vaxt ərzində birdəfəlik ödəniş edilmədikdə tələbə təhsil haqqını həmin semestr ərzində hissələrlə ödəyəcək;

         b) hissələrlə:

               1. birinci hissə: qəbul qərarının çatdırılma tarixindən 7 gündən gec olmayaraq;

               2. ikinci hissə - 5 oktyabra qədər; 

               3. üçüncü hissə - 5 noyabra qədər;

               4. dördüncü hissə - 5 dekabra qədər;

               5. beşinci hissə - 5 yanvara qədər

     2. təhsil alanların sonrakı qış üçün təhsil haqqlarının ödənişi üçün vaxt limitləri aşağıdakı kimi

         a) ikinci semestr və sonrakı qış semestrləri üçün təhsil haqqlarının birdəfəlik ödənişi - 5 oktyabra qədər.

               1. nəzərdə tutulan vaxt ərzində birdəfəlik ödəniş olmadıqda tələbə təhsil haqqını həmin semestrdə hissələrlə ödəyəcək;

         b) hissələrlə:

                1. birinci semestr - 15 sentyabra qədər;

                2. ikinci semestr - 15 oktyabra qədər;

                3. üçüncü semestr - 15 noyabra qədər;

                 4. dördüncü semestr - 15 dekabra qədər;

                 5. beşinci hissə - 15 yanvara qədər.

     3. təhsil alanların növbəti yay semestrləri üçün təhsil haqqları üzrə vaxt limitləri aşağıdakı kimidir:

         a) birdəfəlik: ikinci yay semestri və yay semestrləri üçün - 5 fevrala qədər.

                  1. nəzərdə tutulan vaxt ərzində birdəfəlik ödəniş olmadıqda tələbə təhsil haqqlarını həmin semestr ərzində hissələrlə ödəyəcək

             b) hissələrlə:

                  1. birinci hissə - 5 fevrala qədər;

                  2. ikinci hissə - 5 marta qədər;                                                                                                         

                  3. üçüncü hissə - 5 aprelə qədər;

                  4. dördüncü həssə - 5 maya qədər;

                  5. beşinci hissə - 5 iyun.

   4. Yuxarıda göstərilən vaxt limitləri pulun universitetin hesabına daxil olduğu tarixlərdir.

   5. Tələbə ödənişi birdfəyə ödədiyir, amma sonra tarix paraqraf 1 bölmələr 1, paraqraf  2 bölmələr 1, paraqraf 3 bölmələr 1-də dəqiqləşdirilir və məbləğ növbəti ödəmə kimi nəzərə alınır.

   6. Akademik ilin başlamasından sonra Təhsil haqqlarını ödənişi üçün Qaydalar və Şərtlər haqqında Müqavilə imzalanır və tədrisin birinci semestri üçün hissələrlə ödənilmiş məbləğin seçimi edilir, qəbul olunmuş şəxs hissələrlə ödənilən məbləğin təşkilində təhsil haqqını ödəməyə məcbur edilir və hisslərlə ödənişin gecikmə tarixi sonda müqavilədə imzalanır.