Kaunas Texnologiya Universiteti

2015-06-14 13:13:20

Kaunas Texnologiya Universiteti

  Kaunas Texnologiya Universiteti

  KTU-də 64 bakalavr, 69 magistr və 17 dokturantlıq dərəcəsi olan 151 təhsil proqramı var. Bunların 39-u ingilis dilində tədris olunur. Universitetin 10,895 tələbəsi var. Bunların 7,895-i bakalavr, 2,648-i magistr, 566-sı xarici və 352-si doktorantlıq dərəcəsinin tələbəsidir. KTU-da 9 fakültə var. KTU Bakalavr, Magistatura və Doktorantura dərəcələrini təmsil edir. Tələbələr bunlardan aşağıdakı qayda üzrə seçim edə bilərlər :

  1. 58 bakalavr dərəcəsi proqramı,

  2. 68 magistatura dərəcəsi proqramı,

  3. Doktoranturalığın 17 elmi sahəsi.

Akademik il payız və yaz semestrlərindən ibarətdir. Payız semestrı həmişə 1 Sentyabrda başlayır. Yaz semestri adətən Fevralın əvvəli başlayır.

  Fakültələr:

  1. Kimya Texnologiyası Fakültəsi
  2. İnşaat Mühəndisliyi və Memarlıq Fakültəsi
  3. Elektrik və Elektronik Mühəndisliyi Fakültəsi
  4. İnformatika Fakültəsi
  5. Riyaziyyat və Təbiət Elmləri Fakültəsi
  6. Mexanika Mühəndisliyi və Dizayn Fakültəsi
  7. Sosial Elmlər, İncəsənət və Humanitar Fakültə
  8. Biznes və Texnologiyanın Panevezys Fakültəsi