Tiflis Dövlət Universiteti

2015-07-11 15:53:46

Tiflis Dövlət Universiteti

Tiflis Dövlət Universiteti 1918-ci ildə, qərbli bir pedaqoq olan məşhur Gürcü tarixçi Ivane Javakhishvili ilə onun bir qrup davamçısı tərəfindən qurulmuşdur. O dövrdə Qafqazdakı ilk təhsil ocağı idi. Gürcüstan köhnə bir təhsil ənənəsinə malikdir və bunun sübutu da, dünyaya yayılmış olan təhsil mərkəzləridir: Kolhis'teki Phazisi Fəlsəfə və ritorika Məktəbi; Fələstin, Suriya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı mədəni maarifçilik mərkəzləri; Gürcüstandakı Gelati və Iqalto Akademiyaları.

Lakin orta dövr və daha sonra da Rusiyaya daxil dövründəki gərgin siyasi və iqtisadi vəziyyət ilə bağlı olaraq, heç bir ali təhsil mərkəzi yox idi. Universitetin 26 Yanvar 1918-ci il tarixindəki açılışı, Gürcüstan padşahı Qurucu Davidin xatirəsinə həsr edilmişdir. Bu universitet 1989-cu ildə universitet qurucusunun adını aldı - Ivane Javakhishvili.

Tiflis Dövlət Universitetinin qurucularından biri və hörmətli bir kimyaçı olan Petre Melikishvili ilk rektor olaraq seçildi. Başlanğıcda universitetdə yalnız bir fakültə var idi - fəlsəfə fakültəsi. 1918-ci ilin əvvəllərindən isə güclü inkişaf prosesi keçirmişdir. Tiflis Dövlət Universiteti, kommunist ideologiyaya və senzuraya baxmayaraq ruh yüksəkliyini, milli ideallara və elmi mərkəzlərin yaradılmasına qarşı olan bağlılığını davam etdirmiş və Gürcüstandakı intellektual təbəqənin önə çıxan üzvlərinin sayını artırmışdır. 20. əsrin sonunda Sovet İttifaqının süqutundan sonra, Tiflis Dövlət Universiteti üçün yeni bir dövr başlamışdır.

Bu gün, təhsil və tədris işində iştirak edən professorların sayı təxminən 3275'tir və bunların arasında 55 alim və ona bərabər akademik, 595 professor və həkim, 1246 dənə də dosent doktor və namizəd vardır. Universitetin 8 regional bölgəsində 35 mindən çox şagird dərəcə almağa çalışır. 1994-ci ildə universitetin elmi şurası "Universitet Təhsili Düşüncələri" ni mənimsədiyində, müasirləşməyə doğru əhəmiyyətli bir addım atmış oldu.

Bu gün Tiflis Dövlət Universiteti, genişləndirilmiş 6 akademik vahidiylə və 18422 şagirdin birlikdə, Gürcüstandakı ən böyük universitetdir.

Tiflis Dövlət Universitetinin 8 kampusu, 3 elmi araşdırma və iş institutu, 81 elmi tədqiqat laboratoriyası və mərkəzi, 161 iş laboratoriyası və otağı, klinik xəstəxanaları, nəzarət mərkəzləri və kitabxanaları var.

Universitet Fakultələri:

1-Hüquq Fakultəsi

2-Tibb Fakultəsi

3-Ədəbiyyat Fakultəsi

4-İqtisadiyyat və İşlətmə Fakultəsi

5-Sosial və Siyasi Məlumatlar Fakultəsi

6-Təbiət Elmləri Fakultəsi