Xarkov Dövlət İqtisad Universitet

2015-12-05 09:53:21

Xarkov Dövlət İqtisad Universitet

Xarkov Dövlət İqtisad Universiteti dövlət kadrlarının hazırlanması və onların təkminləşdirilməsi üzrə əsas reqional mərkəz sayılır.O cümlədən təhsil ve elm nazirliyinin iqtisadçı və menecer hazırlanma istiqamətini müəyyən edən elmi metodik mərkəzlərindən biridir.Xarkov Dövlət İqtisad Universiteti bir sira beynəlxalq təhsil proqramları və layihələrin iştirakçısıdır.Xarkov Dövlət İqtisad Universiteti Fransa,Yunanıstan,Polşa,Türkiyə, Azərbaycan,Çin ,Viyetnam universitetləri ile rəsmi əməkdaşlıq edir.

Universitetdə 22 ixtisas istiqamətində kadrlar hazırlanır :

*Iqtisadiyyat

*Menecment

*Turizm

*Dövlət idarəçili və s.

Universitetdə 8 fakultə ,34 kafedra fəaliyyət göstərir