Xarkov Aviasiya Institutu

2015-12-05 09:56:02

Xarkov Aviasiya Institutu

Xarkov Aviasiya Institutu 1930 cu ildə yaradılmışdır.Hal hazırda Institutda 7000 dən artıq tələbə,160 aspirant təhsil alir.Çalışan 2000 dən çox əməkdaşdan 700 müəllim heyyəti,onlardan 95-i professor, elmlər doktoru , 400 dən artıq dosent və elmlər namizədidir. Institut şəhərin ayrıca 25 h ərazisində yerləşir.İnstitut ərazisində 8 təhsil binası,2 elmi tədqiqat institutu ,elmi laboratoriya ,920000-lik kitab fondu olan kitabxana ,tələbə şəhərciyi,idman kompleksi ,tibb məntəqəsi ,yeməkxana yerləşmişdir
 

FAKULTƏLƏR

 • Menecment və iqtisadiyyat
 • Maliyyə və kredit
 • Muhasibat və audit
 • Beynəlxalq iqtisadiyyat
 • Menecment
 • Marketinq
 • Müəsisə iqtisadiyyatı
 • Proqram təminatı mühəndisliyi
 • Psixologiya
 • Ekologiya və ətraf mühütün qorunması
 • Kompyuter elmleri