Qroninqen Universiteti

2015-06-06 03:39:23

Qroninqen Universiteti

     Qroninqen universiteti global dünyagörüşə əsaslanan bir tədqiqat universitetidir və Talent şəhərində yerləşir. 400 illik yüksək prioritə və uğura malikdir. Universitet Usspala, Qöttingen və Gent daxilolmaq çoxlu xarici universitetlərlə əməkdaşlıq edir. Qroninqen universitet yerli və xarici daxil olmaqla 27 000 tələbə və 5500 əməkdaşı ilə çox məşhurdur. Talent şəhəri elmlə cəmiyyət arasındakı boşluğa körpü salmağa universitetə şərait yaradır. Univeristet sosial tərəfdaşlarla əməkdaşlığa tamamilə sadiqdir və Enerji və Davamlı Cəmiyyət mövzusuna xüsüsi diqqət yetirir. Beynəlmiləlləşdirmə Qroninqen Universitetinin strateji siyasi gündəmində duran əsas diqqət mərkəzlərindən biridir və keyfiyyətin, yeniliyin və müxtəlifliyin təkmiləşdirilməsində əsas alətdir. Qroninqen Universitetində elmi-tədqiqat və təhsil 10 müxtəlif fakültələrdə təşkil edilir.

  1. İqtisadiyyat və Biznes
  2. Davranış vəSosial Elmlər
  3. İlahiyyat və Dinşünaslıq
  4. Humanitar Elmlər
  5. Tibb Elmləri
  6. Hüquq
  7. Fəza Elmləri
  8. Fəlsəfə
  9. Riyaziyyat və Təbiət Elmləri
  10. Qroninqen KolLec Universiteti